Shëndeti dhe ushqyeshmëria

Shëndetësia botërore e mbështet rrethprerjen (synetimin) si mjet për mbrojtjen nga AIDS

Organizata Ndërkombëtare e Shëndetësisë dhe Programet e Kombeve të Bashkuara për luftimin e AIDS kanë kërkuar përfshirjen e rrethprerjes (synetimit) të burrave në kuadër të strategjive të mbrojtjes nga sëmundja e bartjes së virusit të AIDS-it.Rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë, të cilët janë publikuar, bëjnë me dije se është e mundur…

Bërja synet ndërmjet peshores së Islamit dhe të mjekësisë

1. Pasqyrim historik rreth synetimit. Disa burime historike tregojnë se popuj të lashtë e kanë njohur bërjen synet. Në ungjillin e Bernabës tregohet se njeriu i parë që ishte bërë synet ishte Ademi (alejhi selam) dhe se ai e kishte bërë këtë, pasi ishte penduar për ngrënien e pemës. Ndoshta…

Zemërimi dhe shkaktarët e tij

Zemërimi dhe shkaktarët e tij Thuhet se zemërimi është armik i arsyes, sikurse ujku që është armik i deleve. Vështirë që futet ujku në tufën deleve e të mos i vrasë ato. Është e vërtetë se hidhërimi mund ta shpjerë personin në mëkate. Mund të shkaktoj që veprat e tij…

NATYRSHMËRIA E PASTËR E MUSLIMANIT

Falënderimi i takon Allahut, që na pastroi prej kufrit e shirkut dhe na udhëzoi në dritën e Islamit. Paqja dhe mëshira e Tij qoftë mbi të Dërguarin, Muhammedin, i cili na mësoi si t’i pastrojmë zemrat dhe trupat tanë, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët…

PIRJA E DUHANIT DHE QËNDRIMI I ISLAMIT

PIRJA E DUHANIT NË SHOQËRINË MUSLIMANE DHE QËNDRIMI I ISLAMIT PËR KËTË ÇËSHTJE Përhapja e duhanit ndër shtetet dhe popujt muslimanë ësh­të zhvilluar kryesisht sikundër edhe në shtetet evropiane. Nga shtetet muslimane duhani është paraqitur së pari në Mbretërinë Turke, në përbërje të së cilës ka qenë edhe shteti ynë.…

FARA E ZEZË – NIGELLA SATIVA

Allahu xh.sh. në Kur’an thotë: “…dhe asaj i është dhënë çdo send…” (Neml, 23).I Dërguari i Allahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Përdoreni rregullisht këtë farë të zezë, sepse ajo përmban në vete ilaç për të gjitha sëmundjet, përveç vdekjes!” (Shënon Buhariu 10/122, dhe Muslimi 2215).Kjo është një bimë…
Subscribe to this RSS feed
Back to top