Djalë apo vajzë

Djalë apo vajzë Kjo është pyetja që parashtrohet sot. Familja ka nevojë për një djalë apo një vajzë? Një universitet amerikan ka bërë kërkime në lidhje më këtë çështje. Megjithatë, unë kam diskutuar kuptimin e hadithit të transmetuar nga Ibn Kethiri. Në hadith thuhet: “Nëse sekrecioni i mashkullit i paraprin sekrecionit të…

Nga mrekullia numerike në Kuran

Nga mrekullia numerike në Kuran Allahu i Lartësuar ka përmendur në Kuran shumë gjëra, pastaj dijetarët kur i kanë studiuar kanë gjetur një ngjashmëri të çuditshme në këtë. Fjala ‘El  bahër’ -deti, është përmendur në Kuran 32 herë. Fjala ‘El berr’ -toka” është përmendur 13 herë. Është përmendur fjala ‘dete’…

Shenjat e gishtërinjve

Shenjat e gishtërinjve Çdo njeri, duke përfshirë edhe binjakët që mezi dallohen nga njëri-tjetri, shenjat e tij të gishtërinjve i ka të veçanta. Identiteti i secilit është i koduar në majat e gishtërinjve të tij. Ky sistem i koduar mund të krahasohet lehtë me sistemin e kodit të vijave, i…

Argumentet e Allahut te bleta

Argumentet e Allahut te bleta Allahu i Lartësuar thotë: "Zoti yt e frymëzoi bletën, (duke thënë): “Ndërto shtëpi në male dhe në drurë dhe në atë (kosheret) që kanë ngritur njerëzit! Ushqehu me gjithfarë lloje frutash dhe ec rrugës së Zotit tënd përulshëm!” Nga barku i tyre del lëng ngjyrash të…

Kurani mahnit shkencën

Kurani mahnit shkencën All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin famëmadh thotë: "Ai është që ju krijoi, ua dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen, kurse pak po e falënderoni"(El Mulk, 23) Teknologjia e trupit tonë është më superiore se teknologjia që njerëzimi e ka prodhuar duke përdorur mbledhjen e informacioneve, eksperiencën…

Fizika dhe Dita e Gjykimit

Fizika dhe Dita e Gjykimit Dëshira jonë nuk është e paracaktuar e ekzistencës sonë e as vdekja nuk është një cak i paralënë nga vetë ne. Jeta na duket pothuajse e pasosshme e sidomos kur gjërat shkojnë ashtu si neve na pëlqen. Përderisa ngutemi të preokupuar me gjërat e përditshmërisë…
Subscribe to this RSS feed
Back to top