Hallalli dhe Harami

GIBETI (PËRGOJIMI)

GIBETI (PËRGOJIMI) Kur jeton në një shoqëri jomuslimane mund të biesh lehtë pre e zakoneve të kësaj shoqërie dhe rrjedhimisht nisim t’i shohim veprimet tona sipas standardeve të kësaj shoqërie. Madje disa herë shkojmë aq larg, saqë nisim të mendojmë nëse veprimet tona janë më të pranueshme e më të…

Kamata dhe historiku i saj

Kamata në kohërat e lashta: Koncepti i kamatës ka një histori mjaft të lashtë; e veçanta e saj është se shkrimet e para vërtetojnë se ajo konsiderohej e urryer dhe e keqe. Ndoshta citati më i vjetër i shkruar për ndalimin e kamatës dhe trajtimit të saj si vepër e…

Përfitimi i njeriut nga mundi i tjetrit

Kush është i mendimit se njeriu nuk mund të përfiton përpos nga vepra e vet, me këtë mendim ai është jashtë koncensusit (Ixhma) dhe ky mendim i tij është i pavlefshëm nga shumë aspekte: 1) njeriu përfiton nga lutja e tjetrit dhe kjo pra është përfitim nga vepra e tjetërkujt.…

PASOJAT E MËKATEVE

Pasojat e mëkateve Prej tyre: - Të privuarit nga dija. Dija është dritë të cilën e ndezën Allahu në zemër ndërsa mëkatet e shuajnë këtë nur. Kur imam Shafiu është ulur ndërmjet duarve të Malikut, u çudit nga inteligjenca, zgjuarsia dhe të kuptuarit e tij, i tha: “Unë e shoh…
Subscribe to this RSS feed
Back to top