Kujt i drejtohemi në brenga dhe vështirësi

Kujt i drejtohemi në brenga dhe vështirësi  Kur të na kaplojnë brengat, streset, pikëllimet, vështirësitë, ngushticat, paaftësia e thërret njeriu: All-llah, o All-llah! لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الارْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ La Ilahe…

Kush meriton të përmendet më shumë

Kush meriton të përmendet më shumë All-llahu, tebareke ve teala, është: Ai që më së shumti meriton të përmendet… Ai që më së shumti meriton të adhurohet… Ai që më së shumti meriton të falënderohet… Ai që më së shumti meriton të jemi mirënjohës ndaj Tij… Ai që më së…

Njihe All-llahun në bollëk që të njeh kur je në vështirësi

Njihe All-llahun në bollëk që të njeh kur je në vështirësi Dhe në fund të përmendim disa sqarime nga një pjesë e hadithit të Pejgamberit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, që ia ka dhënë si këshillë përmbledhëse kushëririt të tij, Abdullah ibën Abasit, radijall-llahu anhu. Ai mes tjerash në këtë hadith…

ALLAHU I LARTËMADHËRUAR

Dije se vërtetë të njohurit e Allahut xhel-le shanuhu, besimi në Të, adhurimi ndaj Tij dhe vërtetimi i gjithë asaj që vjen nga Ai është nga gjërat më të rëndësishme me të cilën obligohet muslimani që ta mësojë, ta njeh dhe kuptojë.E ai, i cili nuk e njohu Allahun, Krijuesin,…

Të kuptuarit e “LA ILAHE IL-LALLAH”

Të kuptuarit e “la ilahe il-lallah” Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, familjen dhe shokët e tij deri në Ditën e Gjykimit. Thënia më e vërtetë është thënia e Allahut, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit, paqja dhe bekimet…

FEJA E VËRTETË E ZOTIT

CILA ËSHTË FEJA E ZOTIT? Çdo njeri ka lindur në një rrethanë, të cilën nuk e ka zgjedhur vetë. Feja e familjes ose ideologjia e shtetit i imponohet atij që në zanafillën e ekzistencës së vet në këtë botë. Kur bëhet adoleshent, ai zakonisht është i shpëlarë nga trutë duke…
Subscribe to this RSS feed
Back to top