Suneti, burim i dytë i sheriatit

Kurani i Shenjtë përfaqëson burimin kryesor të besimit Islam dhe është libri i fundit hyjnor të cilin Allahu e zbriti si shpallje të fundit, si busull orientimi dhe burim diturie për të gjithë njerëzimin. Ai përmban themelet e të gjitha virtyteve si dhe drejton të gjithë ata myslimanë të cilët…

TERMINOLOGJIA ISLAME NË GJUHËN SHQIPE

VËSHTRIM RRETH TERMINOLOGJISË ISLAME NË GJUHËN SHQIPE Literatura islame – amanet që na obligon të gjithëveFalënderimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e lajthit,…
Subscribe to this RSS feed
Back to top