Fragmente nga jeta e sahabeve

ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ2

ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ “Çdo musliman ka të drejtë ta puthë kokën e Abdullah ibnu Hudhafes dhe unë i pari e bëj këtë.” Omer ibnul Hattabi Heroi i tregimit tonë është një njeri nga sahabët, i cili quhet ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ. Historia ka mundësi të kalojë para këtij njeriu…

SEID IBNU AMIR EL‑XHUMEHIJ

SEID IBNU AMIR EL‑XHUMEHIJ “Seid ibnu Amir El‑Xhumehij është njeriu që bleu ahiretin me dynja dhe preferoi Allahun dhe Pejgamberin e Tij mbi këdo tjetër.” Historianët I riu Seid ibnu Amir El‑Xhumehij ishte njëri prej atyre mijërave që kishin dalur në vendin e quajtur “Ten’im”, jo larg Mekës, me ftesën…

TUFEJL IBNU AMR ED‑DEVSIJ

TUFEJL IBNU AMR ED‑DEVSIJ “O Zoti im, bëji atij një shenjë që do t’a ndihmojë në bamirësi!” Nga lutja e Pejgamberit a.s. për të. Tufejl ibnu Amr Ed‑Devsij, ishte prijës i fisit Devs në kohën e injo­rancës (në periudhën paraislame), njëri prej njerëzve më me auto­ritet të parisë arabe dhe…

ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ

ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ “Çdo musliman ka të drejtë ta puthë kokën e Abdullah ibnu Hudhafes dhe unë i pari e bëj këtë.” Omer ibnul Hattabi Heroi i tregimit tonë është një njeri nga sahabët, i cili quhet ABDULLAH IBNU HUDHAFE ES‑SEHMIJ. Historia ka mundësi të kalojë para këtij njeriu…

UMEJR IBNU VEHBI

UMEJR IBNU VEHBI “Umejr ibnu Vehbi është më i dashur tek unë se disa prej fëmijëve të mi.” Omer ibnul Hattabi Umejr ibnu Vehbi el‑Xhumehiju u kthye prej Bedrit shëndosh e mirë, mirëpo kishte lënë pas të birin, Vehbin, rob në duar të muslimanëve. Umejri kishte frikë se muslimanët do…

EL‑BERRAU IBNU MALIK EL‑ENSARIJ

EL‑BERRAU IBNU MALIK EL‑ENSARIJ “Mos e caktoni el‑Berran në krye të ushtrisë muslimane, nga frika se ai do t’i marrë në qafë ushtarët muslimanë për shkak të guximit të tij!” Omer ibnul Hattabi Ishte flokëshprishur, trupvogël e thatanik. Në shikim të parë syri e shikon me përbuzje dhe neveri. Mirëpo,…
Subscribe to this RSS feed
Back to top