Cili eshte gjykimi i atij personi qe vdes duke bere nje veper, pa e ditur se ajo eshte shirk?

04-Pyetje: Cili eshte gjykimi i atij personi qe vdes duke bere nje veper, pa e ditur se ajo eshte shirk?

Pergjigje: Kush vdes ne shirk, eshte ne nje rrezik te madh, sepse Allahu thote: “E nese bejne shirk, do te shkaterrohet ajo qe punuan.” (En Am, 88)
“Nuk duhet qe idhujtaret te ndertojne (e te kujdesen per) xhamite e Allahut, duke qene deshmues per vetet e tyre se ata jane mohues. Atyre iu shkaterruan veprat dhe ata jane pergjithmone ne zjarr.” (Teube, 17)
“I veshtruam punet e tyre dhe i beme ato pluhur e hi.” (Furkan, 23)
“Vertet Allahu nuk fal qe t’i behet shok Atij dhe fal çdo gje tjeter perveç tij (shirkut), per ate qe do.” (Nisa, 48)
Ky eshte paralajmerimi per ta dhe perfundimi i tyre eshte i njejte me perfundimin e te gjithe mohuesve. Gjykimi i tyre ne dynja eshte se nuk lahen, nuk u falet xhenazja dhe nuk varrosen ne varrezat e muslimaneve. Ndersa çeshtja e atij qe nuk i ka ardhur thirrja – Kurani dhe Sunneti – i perket Allahut ne Diten e Gjykimit, si te gjithe njerezit e tjere qe nuk u njohen me thirrjen e profeteve. Mendimi i sakte i dijetareve, per sa u perket ketyre personave, eshte se do te sprovohen ne Diten e Gjykimit. Kush pergjigjet, do te hyje ne Xhenet dhe kush refuzon, do te hyje ne Zjarr.
Per me teper flet per kete teme Ibn Kajimi ne librin e tij “Tarik el hixhretejni”, ku thote: “Mendimi i tete: Ata do te sprovohen ne etapat e Dites se Kijametit dhe u dergohet atyre dhe çdokujt qe nuk i ka ardhur thirrja, nje i derguar. Kush i bendet te derguarit, do te hyje ne Xhenet dhe kush e kundershton, do te hyje ne Zjarr. Ne kete menyre, disa prej tyre do te jene ne Xhenet e disa te tjere ne Zjarr.”
Ky mendim i perfshin te gjitha argumentet e ardhura per kete teme. E nese ndonje prej tyre eshte injorant dhe i paditur per shirkun qe vepron, atehere çeshtja e tij eshte tek Allahu dhe gjykimi per te eshte ne baze te punes se tij te jashtme. Nese puna e tij e jashtme eshte shirk, gjykimi per te eshte si gjykimi per te gjithe idhujtaret dhe çeshtja e tij i perket Allahut, i Cili eshte i Ditur per çdo gje.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Back to top